SCENY ELIMINACYJNE XVI


ZIELONA GÓRA
CHORZÓW
KRAKÓW
WROCŁAW
TORUŃ
OLSZTYN
ŁÓDŹ
WARSZAWA

Zagraniczne sceny eliminacyjne

 
 

CHARKÓW - UKRAINA
LWÓW - UKRAINA
PETERBOROUGH - UK
ROXY - LITWA
KALININGRAD
TNT - BIAŁORUŚ
 
 

REGULAMIN

XVI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU ROCKOWEGO ROCK NOCĄ

§ 1

Organizatorem FESTIWALU jest Fundacja Rozwoju Kultury "Kombinat Kultury", z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 51C, nazywaną dalej ORGANIZATOREM.

§ 2

Partnerami Festiwal są Przedstawiciele Scen Eliminacjach zwani dalej PARTNERAMI zamieszczonych na stronie Głównej Festiwalu www.rock-noca.pl w zakładce ORGANIZATORZY. Ilość partnerów może ulec zmianie.

§ 3

FESTIWAL jest organizowany jako impreza dwuetapowa:

 1. Eliminacje:
  12.01.2015-25.05.2015

 2. Finał – Zielona Góra: 3-4.07.2015

§ 4

Do udziału w eliminacjach FESTIWALU ROCK NOCĄ zapraszamy wszystkie zespoły wykonujące szeroko rozumianą muzykę rockową.

§ 5

W eliminacjach mogą brać udział zespoły, które nie posiadają podpisanych zawodowych kontraktów z wytwórniami płytowymi.

§ 6

Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach jest wypełnienie elektronicznej karty zgłoszenia, dostępnej na www.rock-noca.pl oraz jednoczesne przesłanie (lub dostarczenie) wydrukowanej karty na adres SCENY ELIMINACYJNEJ (dodatkowo można dołączyć płytę z materiałami promocyjnymi, adres sceny eliminacyjnej w zakładce SCENY na stronie FESTIWALU)

Do elektronicznej karty zgłoszenia wymagane są załączniki:

 • min 2 utwory własnej kompozycji w formacie mp3.

 • min 2 zdjęcia zespołu, dobrej jakości w formacie jpg.

Wydrukowaną kartę w zależności od miejsca zgłoszenia zespołu należy wysłać (lub dostarczyć) na adres PARTNERA – zgodnie z mapką i informacją na stronie Festiwalu w zakładce SCENY ELIMINACYJNEJ - pod którego podlega teren eliminacji

§ 7

Karta zgłoszeniowa oraz załączniki są integralną częścią regulaminu.

§ 8

Zgłoszenia do eliminacji przyjmowane są do końca lutego 2015 roku lub według harmonogramu eliminacji SCEN ELIMINACYJNYCH. Terminy składania zgłoszeń do eliminacji oraz terminy koncertów na innych SCENACH ELIMINACYJNYCH ustalone oraz ogłoszone będą przez poszczególnych PARTNERÓW eliminacji na stronie Festiwalu oraz w mediach.

§ 9

Zespoły zgłaszające się na FESTIWAL, swoje zgłoszenia kierują do poszczególnych SCEN PARTNERSKICH umiejscowionych najbliżej miejsca zamieszkania członków zespołu. Zgłoszenia trafiają do PARTNERÓW SCEN ELIMINACYJNYCH, którzy ustalają termin eliminacji. Miejsca eliminacji dla poszczególnych zespołów mogą ulec zmianie.

§ 10

Informacje na temat zgłoszeń, terminów eliminacji będą dostępne w zakładkach informacyjnych poszczególnych SCEN PARTNERSKICH na stronie FESTIWALU www.rock-noca.pl oraz w regionalnych Mediach

§ 11

Zespół zgłoszony do FESTIWAL wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb FESTIWALU (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. Nr 133, poz. 883).

§ 12

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań audio, video i foto powstałych w czasie występu zespołów podczas eliminacji jak i finału oraz nadesłanych przez zespół do działań związanych z promocją FESTIWALU. Powyższe materiały pozostają własnością ORGANIZATORA . Zespół zrzeka się praw finansowych do powstałych materiałów w ramach FESTIWALU.

§ 13

ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych i wykonanych podczas FESTIWALU materiałów do spotów telewizyjnych, internetowych, programów telewizyjnych oraz wszelkich prezentacji multimedialnych i prasowych, audio i video, promujących FESTIWAL – w tym dla wydania płyt CD i DVD.

§ 14

Zgłaszający się zespół ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych umieszczonych w karcie zgłoszenia. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych, bądź też nie podanie ich w ogóle, powoduje wykluczenie zespołu z FESTIWALU.

§ 15

Zespół zgłaszając się do FESTIWALU oświadcza, że posiada prawa autorskie do wykonywanych kompozycji lub jest ich wyłącznym autorem. ORGANIZATOR nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu roszczenia osób trzecich. W przypadku naruszenia praw autorskich, osoba zgłaszająca zespół ponosi pełną odpowiedzialność za nieprawidłowości z tym związane.

§ 16

ORGANIZATOR nie zwraca nadesłanych materiałów.

§ 17

Czas trwania koncertu eliminacyjnego to min. 45 min w tym czasie zespół musi zagrać własne kompozycje. Dopuszczalna ilość coverów: 2

§ 18

Zespoły grające w eliminacjach ocenia jury, powołane przez PARTNERÓW poszczególnych SCEN ELIMINACYJNYCH.

§ 19

Składy jury poszczególnych koncertów eliminacjach oraz koncertu finałowego, listę nagród i informacje tel-adresowe poszczególnych PARTNERÓW SCEN ELIMINACYJNYCH oraz partnerów podane są w załączniku nr. 2.

§ 20

O zakwalifikowaniu się zespołu do uczestnictwa w eliminacjach FESTIWALU ROCK NOCĄ powiadamia Koordynator - PARTNER SCENY ELIMINACYJNEJ (dane w zakładce na stronie FESTIWAL) minimum na 2 tyg przed koncertem eliminacyjnym.

§ 21

Do finału zostaje zakwalifikowane po jednym zespole z każdej SCENY ELIMINACYJNEJ Festiwalu, oraz zostaną przyznane DZIKIE KARTY w głosowaniu internautów dla 2 zespołów które uzyskają największą liczbę głosów ze wszystkich SCEN ELIMINACYJNYCH Polski i Europy.

§ 22

 1. Głosowanie możliwe dla zalogowanych użytkowników portalu. Logowanie możliwe poprzez:

  • konto Gmail

  • konto Facebook

  • konto systemowe (wymaga wcześniejszej rejestracji na portalu i potwierdzenia istnienia adresu e mail)

 2. Użytkownik może oddać głos na wiele zespołów, przy czym na dany zespół z poszczególnych kont tylko raz (Gmail, Facebook, Konto systemowe).

 3. Po oddaniu głosu na adres mailowy powiązany z kontem użytkownika zostanie wysłane automatyczne podziękowanie za oddany głos.

§ 23

ORGANIZATOR ogłosi listę pełną finalistów na dwa tygodnie przed terminem koncertu finałowego.

§ 24

ORGANIZATOR zapewnia profesjonalną obsługę nagłośnienia i oświetlenia koncertu, nie zapewnia instrumentów muzycznych i wzmacniaczy instrumentalnych.

§ 25
Koszty Udziału w koncertach Festiwalu ROCK NOCĄ

ORGANIZATOR:

 • nie zwraca kosztów podróży, ani żadnych innych kosztów zespołom biorącym udział w koncertach eliminacyjnych

 • dla zespołów zakwalifikowanych do FINAŁU zapewnia pokrycie kosztów dojazdu (paliwo – 0,50 gr / kilometr) Liczymy trasę miasto rodzime zespołu - Zielona Góra - miasto rodzime zespołu. Zwrot kosztów paliwa dotyczy jednego auta !!!, noclegi dla muzyków i 1 posiłek.

§ 26
NAGRODY FESTIWALOWE

 1. GŁÓWNA NAGRODA przyznana przez Profesjonalne Jury złożone z Muzyków, Przedstawicieli Mediów i Organizatorów 10.000 PLN – wielkość nagrody może ulec podwyższeniu

 2. NAGRODA INTERNAUTÓW - 3.000 PL

  1. Głosowanie odbędzie się po zamknięciu eliminacji i zostanie zamknięte w chwili zakończenia występu ostatniego finalisty Festiwalu Koncertu Finałowego Rock Nocą

  2. Głosowanie możliwe dla zalogowanych użytkowników portalu. Logowanie możliwe poprzez:

   • konto Gmail

   • konto Facebook

   • konto systemowe (wymaga wcześniejszej rejestracji na portalu i potwierdzenia istnienia adresu e mail)

  3. Użytkownik może oddać głos tylko na jeden zespół zespół.

  4. Po oddaniu głosu na adres mailowy powiązany z kontem użytkownika zostanie wysłane automatyczne podziękowanie za oddany głos.

 3. NAGRODY INNE – w przygotowaniu

§ 27

W trakcie Festiwalu obowiązuje zakaz wykonywania utworów promujących przemoc, szowinizm, rasizm oraz zawierających treści pornograficzne

§ 28

Zgłoszenie do udziału w FESTIWALU jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 29

Powyższy regulamin został napisany przez ORGANIZATORA FESTIWALU. Został on zatwierdzony przez PARTNERÓW FESTIWALU i Organizatorów SCEN PARTNERSKICH.

§ 30

Wszelkie kwestie sporne dotyczące spraw FESTIWALU wyjaśnia Dyrektor FESTIWALU.

§ 31

W sprawach nie objętych regulaminem, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

DATAZESPÓŁSCENA
2015-04-20 POIzone ZIELONA GÓRA
2015-04-13 KWAZAR ZIELONA GORA
2015-03-30 OTHERSIGHT ZIELONA GÓRA
2015-03-23 TONE CONTROL ZIELONA GÓRA
2015-03-19 Garden Noise CHORZÓW
2015-03-19 The Sin Company CHORZÓW
2015-03-15 PORN GROOVE KRAKÓW
2015-03-15 SAGITTARIUS KRAKÓW
2015-03-15 SOULTAKER KRAKÓW
2015-03-15 SETARETH KRAKÓW
2015-03-13 EL.PANK.EL CHORZÓW
2015-03-10 GIFLOF CHORZÓW
2015-03-09 MĘCZENIE OWIEC ZIELONA GÓRA
2015-03-08 KIND OF VENUS KRAKÓW
2015-03-08 PAWILON NOCNYCH ZWIERZĄT KRAKÓW
2015-03-08 TAJNA LISTA KRAKÓW
2015-03-08 NATIVE KRAKÓW
2015-03-05 LI' CHORZÓW
2015-03-05 Too Black Project CHORZÓW
2015-03-05 IMPACT CHORZÓW
2015-03-03 NAPIĘCIE CHORZÓW
2015-03-02 ASTHERIA ZIELONA GÓRA
2015-02-26 REFRESH CHORZÓW
2015-02-26 GUN PADRE CHORZÓW
2015-02-26 WICKED WAYS CHORZÓW
2015-02-23 OVERDOSE ZIELONA GÓRA
2015-02-19 CLUMSY WARLOCKS CHORZÓW
2015-02-19 MASTER MEN CHORZÓW
2015-02-16 SZKŁO ZIELONA GÓRA
2015-02-09 LUNAPAR ZIELONA GÓRA
2015-02-02 MOST ZIELONA GÓRA
2015-01-26 JARED ZIELONA GÓRA
2015-01-19 Energia Band ZIELONA GÓRA

FACEBOOK ROCK NOCĄTu gramy

NASI PRZYJACIELEPatronaty

 • radio revolta
  RADIO REVOLTA
 • antyradio
  ANTYRADIO
 • chorzow
  UM CHORZÓW
 • scena wrocławska
  SCENA WROCŁAWSKA
 • park śląski
  PARK ŚLĄSKI
 • RADIO OLSZTYN
  RADIO OLSZTYN
 • nasz olsztyniak
  NASZ OLSZTYNIAK
 • rockmetal
  ROCKMETAL.PL
 • olsztyn.com.pl
  olsztyn.com.pl
 • independent
  INDEPENDENT
 • rock megastacja
  ROCK MEGASTACJA
 • antyportal
  ANTYPORTAL
 • tuwroclaw.com
  TU WROCŁAW
 • radio zachód
  RADIO ZACHÓD
 • radio zielona góra
  RADIO ZIELONA GÓRA
 • uzetka
  UZETKA
 • radio index
  RADIO INDEX
 • WZIELONEJ.PL
 • gazeta lubuska
  GAZETA LUBUSKA
 • GAZETA WYBORCZA
 • moje miasto
  MOJE MIASTO
 • rtv lubuska
  RTV LUBUSKA
 • ENJOY BYDGOSZCZ
 • BYDGOSKA SCENA
 • BYDGOSZCZ24.PL
 • MM BYDGOSZCZ
 • KONCERTOWA BYDGOSZCZ
 • BYDGOSZCZ ZA FRIKO
 • CLUB MATE
 • PORA.PL
 • OH MY WARSAW
 • Perkusista
 • Gitarzysta
 • TVP Gorzów Wlkp.
 • Radio PIK
 • Radio Wrocław
 • RADIO EGIDA
 • GAZETA POMORSKA
 • GAZETA PARKOWA
 • FABRYKA ZESPOŁÓW
 • bigBANG

ZNANI O FESTIWALU

Dotychczasowi laureaci

 • RWA (Gorzów wlkp.)
 • I miejsce - KING NOTHING (Żary)

  II miejsce - PATEFON

  III miejsce - GUERILLA

  IV miejsce - CZARNY MNICH

  V miejsce - IMMORTAL CHAOS

 • I miejsce - NIEBO (Wałbrzych)

  II miejsce - LUCYONE (Zielona Góra)

  III miejsce - UZANTI (Zielona Góra)

 • I miejsce - SARS

 • I miejsce - Percival Schuttenbach (Lubin)

  Debet (Żagań)
  Kolektyw (Żary)
  Latino Speed Mad All (Łęknica)
  Mortal Sanctuary (Międzychód)

 • Pewne Formy Białka (Zielona Góra)

 • I miejsce - Kombajn do zbierania kur po wioskach
  Kamień
  3:4
  Ebola
  Skandal

Galeria

polecamy cd

Mate
Red Cow Down
Mystic Mind

KONCERTY ELIMINACYJNE XVI ROCK NOCĄ

 • ENERGIA BAND
 • koncert jared
  JARED
 • koncert most
  MOST
 • LUNAPAR
 • koncert native
  NATIVE
 • TAJNA LISTA
 • PAWILON NOCNYCH ZWIERZĄT
 • KIND OF VENUS
 • koncert overdose
  OVERDOSE
 • koncert master man
  MASTER MAN
 • koncert master man
  SETARETH
 • koncert sagittarius
  SAGITTARIUS
 • koncert soultaker
  SOULTAKER
 • koncert porn groove
  PORN GROOVE
 • koncert astheria
  ASTHERIA
 • koncert refresh
  REFRESH
 • zespół gun padre
  GUN PADRE
 • zespół wicked ways
  WICKED WAYS
 • zespół męczenie owiec
  MILCZENIE OWIEC

GRALI PODCZAS XV ROCK NOCĄ

 • ANDRIEJ KOTIN
  ANDRIEJ KOTIN
 • dirt & dust
  DIRT & DUST
 • krossen other
  KROSSEN OTHER
 • retrospective
  RETROSPECTIVE
 • handmade
  HANDMADE
 • red road
  RED ROAD
 • czwarty poziom
  CZWARTY POZIOM
 • total reset plan
  TOTAL RESET PLAN
 • Fabryka Kości
  FABRYKA KOŚCI
 • Eskalacja
  ESKALACJA
 • The gate
  THE GATE
 • Fala
  FALA
 • Arytmia
  ARYTMIA
 • As night falls
  AS NIGHT FALLS
 • Good girl maggie
  GOOD GIRL MAGGIE
 • tam
  TAM
 • Fain
  FAIN
 • muzzolla
  MUZZOLLA
 • Rain of Claims
  RAIN OF CLAIMS
 • Draże
  DRAŻE
 • young stadium club
  Young Stadium Club
 • neveh
  NEVEH
 • lynx
  L.Y.N.X.
 • Skycykle
  SKYCYKLE
 • Drop Pants
  DROP PANTS
 • Retrovirus
  RETROVIRUS
 • Vicky Blows
  VICKY BLOWS
 • HeadBoat
  HEADBOAT
 • Neutrina
  NEUTRINA
 • Sin of Apathy
  SIN OF APATHY
 • 747
  747
 • democide
  DEMOCIDE
 • kwatera
  KWATERA C-2
 • too black project
  TOO BLACK PROJECT
 • projekt 4
  PROJEKT 4.0
 • the nuts
  THE NUTS
 • frtns
  FRTNS
 • refresh
  REFRESH
 • horda
  HORDA
 • koncert tattva
  TATTVA
 • koncert the stress
  THE STRESS
 • koncert sleepwalker
  SLEEPWALKER
 • koncert suploid
  SUPLOID
 • koncert pozytyw
  POZYTYW
 • koncert kapeli code under
  CODE UNDER
 • koncert system32
  SYSTEM32
 • koncert OSTATNI W RAJU
  OSTATNI W RAJU
 • koncert THE FLATMIND
  THE FLATMIND
 • koncert crowd
  CROWD
 • koncert incepcja
  INCEPCJA
 • koncert serpent wings
  SERPENT WINGS
 • koncert rockaine
  ROCKAINE
 • koncert the cue
  THE CUE
 • koncert mass solitude
  MASS SOLITUDE
 • hellride
  HELLRIDE
 • koncert faeces
  FAECES
 • koncert bez nerwów
  BEZ NERWÓW
 • koncert pancakes
  PANCAKES
 • koncert red bridge
  RED BRIDGE
 • koncert maja lumasepio
  MAJA LUMASEPIO
 • kapela broken resistance
  BROKEN RESISTANCE
 • zespół sound witch
  SOUND WITCH
 • koncert my way
  MY WAY
 • hellride
  OVERDOSE
 • zespół concrete hills
  CONCRETE HILLS
 • kapela zgiełk
  ZGIEŁK
 • koncert north west
  NORTH WEST
 • koncert showbusiness
  SHOWBUSINESS
 • koncert JACKKNIFE
  JACKKNIFE
 • koncert cornea-tree
  CORNEA TREE
 • koncert nicponie
  NICPONIE
 • koncert netherfell
  NETHERFELL
 • koncert soundscape
  SOUNDSCAPE
 • koncert kolizja
  KOLIZJA
 • koncert INFLECTION
  INFLECTION
 • koncert FIREFLOWER
  FIREFLOWER

GRALI PODCZAS XIV ROCK NOCĄ

 • hemoglobina
  HEMOGLOBINA
 • nuked cross
  NUKED CROSS
 • deevolve
  DEEVOLVE
 • post scripum
  POST SCRIPTUM
 • wariant jelscyna
  WARIANT JELCYNA
 • nun
  NUN
 • dormant dissident
  DORMANT DISSIDENT
 • rwa
  RWA
 • imperial sn
  IMPERIAL SIN
 • self
  SELF
 • forbidden souls
  FORBIDDEN SOULS
 • cheels
  CHEELS
 • vtoraja zjizn
  VTORAJA ZJIZN
 • naoka
  NAOKA
 • mirash
  MIRASH
 • kalokagathia
  KALOKAGATHIA
 • sick harmony
  SICK HARMONY
 • zbrodnia ikara
  ZBRODNIA IKARA
 • krem brule
  KREM BRULE
 • po.st.
  PO.ST.
 • the route 17
  THE ROUTE 17
 • glass ballerina
  GLASS BALLERINA
 • nikolai
  NIKOLAI
 • crimson valley
  CRIMSON VALLEY
 • forgotten sin
  FORGOTTEN SIN
 • kramnytsa dukom
  Крамниця думок
 • kvazar
  KVAZAR
 • hurtovyna
  HURTOVYNA
 • metasoma
  METASOMA
 • the hussars
  THE HUSSARS
 • the more i see
  THE MORE I SEE
 • shaleyesh
  ShaleYesH
 • nothing personal
  NOTHING PERSONAL
 • noevo kanoe
  NOEVO KANOE
 • huntin ground
  HUNTIN GROUND
 • banderas blues band
  BANDERAS BLUES BAND
 • sheep
  SHEEP
 • jumanji
  JUMANJI
 • the nuts
  THE NUTS
 • anemja
  ANEMJA
 • bellrock
  BELLROCK
 • royal corvus
  ROYAL CORVUS
 • random reel
  RANDOM REEL
 • versal
  VERSAL
 • eon chaos
  EON CHAOS
 • cramprib
  CRAMPRIB
 • panzerhund
  PANZERHUND
 • 69
  69
 • mortalium
  MORTALIUM
 • nemnogo nervno
  Немного Нервно
 • Сутулый Чародей
  Сутулый Чародей
 • mom bassa
  MOM BASSA
 • flies
  FLIES
 • beerhead
  BEERHEAD
 • tam
  TAM
 • black perfume
  BLACK PERFUME
 • effekty dramy
  Эффекты драмы
 • fadivi
  FADIVI
 • dk dance
  DK. DANCE
 • rewey
  REWEY
 • mordor
  MORDOR
 • odnowa
  ODNOWA
 • warsick
  WARSICK
 • girls in motion
  GIRLS IN MOTION
 • as night falls
  AS NIGHT FALLS
 • noise dicks
  NOISE DICKS
 • mamanet
  MAMANET
 • sashenka
  Sashen'ka
 • victim of liberty
  Victim Of Liberty
 • anomy
  ANOMY
 • x-rays
  X-RAYS
 • sandstone
  SANDSTONE
 • impact
  IMPACT
 • chozaj
  ХОЖАЙ
 • string electro
  String Electro
 • stereoadele
  Stereoadele
 • sofresh
  SOFRESH
 • chmura
  CHMURA
 • apokalipsa
  APOKALIPSA
 • the sin company
  THE SIN COMPANY
 • eier
  EIER
 • tape reels
  TAPE REELS
 • 2q
  2Q
 • domy dorogi
  ДомУ Дороги
 • GRETA
  GRETA
 • SOLD
  SOLD
 • JACK i TEN
  Джек и Тень
 • FUNKY TANK
  FUNKY TANK
 • AUGUST MAY
  AUGUST MAY
 • TERRA BITE
  TERRA BITTE

GRALI PODCZAS XIII ROCK NOCĄ

 • MORTAL SANCTUARY
  MORTAL SANCTUARY
 • QLA
  QLA
 • WHITE RUSSAIN
  WHITE RUSSIAN
 • MYSTIC MIND
  MYSTIC MIND
 • SOPHIE SCHOOL
  SOPHIE SCHOOL
 • LETHAL INIECTION
  LETHAL INIECTION
 • DUST & STEEL
  DUST & STEEL
 • FUCKTORY
  FUCKTORY
 • KOLIZJA
  KOLIZJA
 • JARED
  JARED
 • VEO
  VEO
 • CHERRY UNDERGROUND
  CHERRY UNDERGROUND
 • CLOCKWORK
  CLOCKWORK
 • CZTERY METRY OD CHODNIKA
  4 METRY OD CHODNIKA
 • PEWNE PODNIETY AKUSTYCZNE
  PEWNE PODNIETY AKUSTYCZNE
 • FORGOTTEN SIN
  FORGOTTEN SIN
 • ATTACK
  ATTACK
 • PROMIL
  PROMIL
 • MAMY PRĄD
  MAMY PRĄD
 • Old Tires and Wind Blows
  Old Tires and Wind Blows
 • 4 MINUTY
  4 MINUTY
 • New War Order
  NEW WAR ORDER
 • 3SW
  3SW
 • LAST REMAINDED
  LAST REMAINDED
 • syndrom
  SYNDROM